Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Frikyrkan

Frikyrkornas tillkomst från mitten av 1800-talet anses vara en reaktion mot den dåvarande statskyrkans dominans. Sedan dess har frikyrkorörelsen varit stark i Lekeberg och det har funnits ett tjugotal frikyrkobyggnader i området. Idag har de sex kvarvarande frikyrkorna i kommunen fortfarande över 300 medlemmar.

Riseberga bönhus.

Riseberga bönehus från 1855 är en av landets tidigaste frikyrkobyggnader och tillkom genom patron Hedengren som då ägde Riseberga gård. Bönhuset används än idag och är det enda byggnadsminnet inom Lekebergs kommuns gränser.

Tryggeboda missionshus.

Tryggeboda missionshus är en av fyra frikyrkobyggnader i Lekeberg med flera detaljer gemensamma: spetsiga fönster längs långsidorna och huvudentrén vid gaveln med tre fönster runt om. De övre fönstrens tätt placerade spröjsar på Tryggeboda missionshus är dock de mest välbevarade av dem alla! År 2010 förvärvades fastigheten av FTGs Byalag. Den heter numera FTGs Bygdegård.