Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Tillgänglighetsredogörelse för lekeberg.se

Se vilka kända tillgänglighetsproblem som finns. Begär ut information i alternativa format. Se hur du anmäler bristande tillgänglighet.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda lekeberg.se. Men vi vet att det finns vissa problem med tillgängligheten. Här beskriver vi vad vi har gjort för att följa lagen och vilka problem som fortfarande finns.

Så tillgänglig är webbplatsen, sammanfattning

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

De flesta tillgänglighetsproblem tillhör någon av dessa tre områden.

1. Innehåll i publicerade filer, som pdf:er och worddokument, kan inte läsas upp ordentligt eller innehåller information och objekt utan tillräcklig kontrast.

2. Sidans innehåll kan inte läsas av ordentligt med hjälp av tekniska hjälpmedel på grund av fel i sidans kod.

3. Onödigt svårt att ta till sig innehållet på sidan, och länkade dokument, på grund av felaktiga rubriker, länktexter eller struktur.

Ett fjärde område åtgärdades under 2020. Hela webbplatsen designades om, fick förbättrad struktur och uppdaterade funktioner för att öka tillgängligheten. Vår ambition är att åtgärda ett område åt gången tills alla kända tillgänglighetsproblem är åtgärdade.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Hör av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig. Du kan mejla eller ringa oss.
Telefon: 0585-487 00.
E-post: kontaktcenter@lekeberg.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till Lekebergs kommun

Vi vill hela tiden göra vår webbplats mer tillgänglig. Om du upptäcker nya problem, berätta det för oss! Mejla kommunikation@lekeberg.se

Anmäl bristande tillgänglighet till tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs här.

 • När man lyssnar på sidorna så är det inte säkert att tabeller läses upp i rätt ordning. (WCAG 1.3.2 A)
 • Det kan förekomma länktexter som inte är korrekt skrivna. (WCAG 2.4.4 A)
 • Det kan förekomma rubriker som inte beskriver ämnet eller syftet med det avsnitt som följer. (WCAG 2.4.6 AA)
 • Några enstaka sidor kan ha samma sidtitel, eller en sidtitel som inte på ett bra sätt beskriver sidans innehåll. (WCAG 2.4.2 A)
 • Det går inte att hoppa över återkommande innehåll, som exempelvis menyer (WCAG 2.4.1 A)
 • Filmerna på webbplatsen är inte syntolkade, och presenterar inte heller innehållet på annat sätt. Filmer från kommunfullmäktige samt webbutbildning om covid-19 är därför svåra att ta till sig för alla användare. (WCAG 1.2.1- WCAG 1.2.5).
 • Fel i sidans kod gör så att sidan inte läses upp korrekt (WCAG 4.1.2 A med flera)

 • När man lyssnar på sidorna så är det inte säkert att tabeller läses upp i rätt ordning. (WCAG 1.3.2 A)
 • Det kan förekomma länktexter som inte är korrekt skrivna. (WCAG 2.4.4 A)
 • Det kan förekomma rubriker som inte beskriver ämnet eller syftet med det avsnitt som följer. (WCAG 2.4.6 AA)
 • Det framgår inte tydligt vilket element på sidan som har tangentbordsfokus (WCAG 2.4.7 AA)
 • Några enstaka sidor kan ha samma sidtitel, eller en sidtitel som inte på ett bra sätt beskriver sidans innehåll. (WCAG 2.4.2 A)
 • Filmerna på webbplatsen är inte syntolkade, och presenterar inte heller innehållet på annat sätt. Filmer från kommunfullmäktige samt webbutbildning om covid-19 är därför svåra att ta till sig för alla användare. (WCAG 1.2.1- WCAG 1.2.5).
 • All innehållsbärande grafik i dokument, som PDF eller Word-filer, har inte tillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.11 AA)
 •  


 • All innehållsbärande grafik i dokument, som PDF eller Word-filer, har inte tillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.11 AA)

 • Filmerna på webbplatsen är inte alltid textade, och presenterar inte heller innehållet på annat sätt. Filmer från kommunfullmäktige samt webbutbildning om covid-19 är därför svåra att ta till sig för alla användare. (WCAG 1.2.1- WCAG 1.2.5).

 • Filmerna på webbplatsen är inte alltid textade, och presenterar inte heller innehållet på annat sätt. Filmer från kommunfullmäktige samt webbutbildning om covid-19 är därför svåra att ta till sig för alla användare. (WCAG 1.2.1- WCAG 1.2.5).

 • Det framgår inte tydligt vilket element på sidan som har tangentbordsfokus (WCAG 2.4.7 AA)
 • På startsidan så markeras inte puffarna (de tre huvudnyheterna) när man tabbar (WCAG 2.4.3 A).
 • Det går inte att hoppa över återkommande innehåll, som exempelvis menyer (WCAG 2.4.1 A)
 • Vid några enstaka sidor kan man behöva scrolla i mer än en riktning (WCAG 1.4.10 AA). Det förekommer när rubriken på sidan är riktigt lång.

 • Det kan finnas tidsbegränsningar i de e-tjänster som finns på webbplatsen. (WCAG 2.2.1 A).

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av lekeberg.se. I självskattningen har vi använt olika verktyg för test av tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.