Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Jordbruket

Jordbruket utgör grunden för stora delar Lekeberg och dess historia sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden! I kommunens östra delar tycks marken ha varit bördigare än längre västerut, vilket ledde till större gårdar i öster och något mindre i väster.

Invånarna i väster kunde å andra sidan få ekonomiska fördelar av att varva jordbruket med bergsbruk. Under 1800-talet var ännu andelen jordbrukare i Lekeberg stor och man började försöka effektivisera arbetet genom bland annat skiftesreformer. 1900-talets jordbruk präglades av mekanisering och minskat antal brukare på större arealer. Idag utgör jordbruket fortfarande en väsentlig del av Lekebergs identitet som utpräglad landsbygdskommun.

Två hästar betar på en grön äng.

Hästar på grönskande bete i det böljande jordbrukslandskapet närmast Svartån vid Staveläng.

Grusväg med stenmur på båda sidor om vägen.

Bygatan genom Norra Övratorp kantas delvis av stenmurar. Den östra stenmuren är särskilt magnifik och sträcker sig flera hundra meter norrut längs vägen.

Ett vitt hus.

Den putsade huvudbyggnaden vid Stenkulla i Edsberg uppfördes på 1920-talet. Möjligen anlades hela gården med sin för tiden moderna ladugård vid samma tidpunkt.

Denna ladugård vid Skoftesta gård har säteritak med ljusinsläpp och påminner mer om en industri, än en byggnad för jordbruket. Huset kan ha stått klart någon gång vid decennierna kring sekelskiftet 1800-1900.

Fyra röda byggnader står med gavlarna ut mot en grusväg.

I de gamla, samlade jordbruksbyarna kunde husen ligga mycket tätt intill varandra. Ekonomibyggnaderna längs bygatan i Mullersätters by ger en föraning om hur det kan ha sett ut.