Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Kalkstenen

Lanna ligger i södra delen av ett område med kalksten och skiffer i marken, som är ungefär en mil långt och som mest är cirka tre kilometer brett. Fram till 1960-talet bröts denna kalksten bland annat för att användas som byggnadssten, för att göra murbruk av, som markförbättring och för att tillverka cement. Stenbearbetningen skapade arbetstillfällen och drog till sig bebyggelse. Skiffer bröts som bränsle vid bland annat kalkbränning i Lanna men även i Kälkesta.

Skifferbrottet vid Kälkesta är delvis vattenfyllt men man kan tydligt se hur skiffern ligger i vågräta lager. Vid utflödet mot Svartån kan det dessutom finnas stora bäverfördämningar.

Kring Lanna finns flera öppna skiffer- och kalkbrott som tidvis har använts som badplats. Idag används ett av cementfabrikens brott för bad medan det närliggande stenhuggeribrottet ligger öde.

Hus i kalksten.

Borgen i Lanna är en massiv kalkstensbyggnad från början av 1900-talet. Eftersom huset var stort för sin tid var det troligast avsett för en chef eller högre tjänsteman vid den lokala stenindustrin.