Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

De enkla husen

Genom historien har transporter i olika grad varit förutsättningen för en fungerande handel och samhälle, medan gemene man förmodligen inte förflyttade sig längre sträckor i onödan. Före järnvägarna och biltrafiken, var transporter på land rätt besvärliga och tog lång tid eftersom vägarna var enkla. Lekeberg är en del av väglandskapet Närke och dagens E18 och länsväg 204 utgjorde en gång delar av ett regionalt vägsystem. Äldre vägar kunde följa landskapets rörelser medan moderna vägar går rakare.

En förfallen liten stuga i skogen.

Denna stuga vid Käxle Skogstorp består av ett enda rum och en liten farstu. Kanske användes den en gång som drängstuga men den tillhör en närmast utrotningshotad typ av byggnader som numera inte ens blir sommarstugor.

Ett rött smalt hus med endast ett fönster på bredden.

Längs vägen som går på rullstensåsen som gett upphov till namnet Getaryggen ligger flera "småställen" varav Edsberg Lustigkrog är ett. Fönstren är förhållandevis stora i jämförelse med ytterdörren vilket kan tyda på att pardörren antingen är återanvänd eller så är fönstren utbytta.

En röd liten stuga framför en skog.

Fram till in på 1900-talets början kunde indelta soldater tilldelas ett litet torp och en bit mark att försörja sig på i väntan på att kriget skulle bryta ut. Skoftesta Husartorp är en av många sådana bosättningar som funnits.