Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

En grupp personer från frivilliga resursgruppen.

Frivillig resursgrupp (FRG) - en frivillig civilresurs för stöd vid svåra samhällspåfrestningar

Lekebergs kommun, i samverkan med Civilförsvarsförbundet, har en Frivillig resursgrup (FRG) i syfte att öka kommunens beredskap för att hantera olika typer av samhällsstörningar och krissituationer.

Vad är FRG?

Frivilliga resursgruppen är organiserade grupper med frivilliga från olika organisationer, t ex Civilförsvarsförbundet. De som ingår i FRG får särskild utbildnig samt kompetens för insatser som behövs för att stötta kommunen vid olika typer av samhällsstörnigar och krissituationer.

FRG är en resurs för kommunen men även för civilberedskapen utanför den egna kommunen, t ex inom ramen för sydnärkesamarbetet.

Vem kan vara med i FRG?

Alla kommunmedborgare med personliga förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som FRG anlitas för kan vara med i gruppen. Ett villkor är också att man är medlem i en frivillig försvarsorganisation.

OBS! Medlemskap i en organisation är ett krav för att erhålla den kostnadsfria utbildningen samt att få gällande försäkringsskydd som krävs för att ingå i FRG.

Vill du hjälpa till?

Om du vill erbjuda din hjälp på något sätt kontaktar du FRG, som samordnar frivilliginsatserna i Lekebergs kommun. Skicka e-post till frivillig.frgorebrolan@civil2.se med följande uppgifter:

  • namn
  • bostadsort
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • om du har körkort och tillgång till bil