Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

En grupp personer från frivilliga resursgruppen.

Frivillig resursgrupp (FRG) - en frivillig civilresurs för stöd vid svåra samhällspåfrestningar

Lekebergs kommun, i samverkan med Civilförsvarsförbundet, kommer under 2017 att rekrytera och organisera Frivillig resursgrup (FRG) i syfte att öka kommunens beredskap för att hantera olika typer av samhällsstörningar och krissituationer.

Under våren har vi haft informations- och rekryteringsmöten, och du kan fortfarande anmäla ditt intresse.
Kontakta: Säkerhetsstrateg Madeléne De Bésche via kommunens växel 0585-487 00.

Vad är FRG?

Frivilliga resursgruppen är organiserade grupper med frivilliga från olika organisationer, t ex Civilförsvarsförbundet. De som ingår i FRG får särskild utbildnig samt kompetens för insatser som behövs för att stötta kommunen vid olika typer av samhällsstörnigar och krissituationer. Beslut om att organisera en FRG fattas av kommunen, i Lekeberg har Kommunstyrelsen tagit detta beslut (KS 16-454).

FRG blir en resurs för kommunen men även för civilberedskapen utanför den egna kommunen, t ex inom ramen för sydnärkesamarbetet.

Vem kan vara med i FRG?

Alla kommunmedborgare med personliga förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som FRG anlitas för kan vara med i gruppen. Ett villkor är också att man är medlem i en frivillig försvarsorganisation.

OBS! Medlemskap i en organisation är ett krav för att erhålla den kostnadsfria utbildningen samt att få gällande försäkringsskydd som krävs för att ingå i FRG.

Vad innehåller grundutbildnigen till FRG?

Exempel på innehåll:

  • vårt sårbara samhälle
  • kommunkunskap
  • FRG:s roll, struktur och arbetssätt
  • informationstjänst
  • att möta människor i kris
  • första hjälpen med hjärt/lungräddning
  • grundläggande brandkunskap.

Lekebergs kommun avser även utbilda FRG för att kunna delta vid skogsröjning, bland annat för att kunna ta bort nedfallna träd, samt för att kunna hantera kommunens rörliga elverk. Annan utbildning kan förekomma efter behov.

Läs mer om FRG:

http://www.civil.se/frg/