Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

En grupp personer från frivilliga resursgruppen.

Frivillig resursgrupp (FRG) - en frivillig civilresurs för stöd vid svåra samhällspåfrestningar

Lekebergs kommun, i samverkan med Civilförsvarsförbundet, kommer under 2017 att rekrytera och organisera Frivillig resursgrup (FRG) i syfte att öka kommunens beredskap för att hantera olika typer av samhällsstörningar och krissituationer.

Vad är FRG?

Frivilliga resursgruppen är organiserade grupper med frivilliga från olika organisationer, t ex Civilförsvarsförbundet. De som ingår i FRG får särskild utbildnig samt kompetens för insatser som behövs för att stötta kommunen vid olika typer av samhällsstörnigar och krissituationer. Beslut om att organisera en FRG fattas av kommunen, i Lekeberg har Kommunstyrelsen tagit detta beslut (KS 16-454).

FRG blir en resurs för kommunen men även för civilberedskapen utanför den egna kommunen, t ex inom ramen för sydnärkesamarbetet.

Vem kan vara med i FRG?

Alla kommunmedborgare med personliga förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som FRG anlitas för kan vara med i gruppen. Ett villkor är också att man är medlem i en frivillig försvarsorganisation.

OBS! Medlemskap i en organisation är ett krav för att erhålla den kostnadsfria utbildningen samt att få gällande försäkringsskydd som krävs för att ingå i FRG.

Vill du hjälpa till?

Om du vill erbjuda din hjälp på något sätt kontaktar du FRG, som samordnar frivilliginsatserna i Lekebergs kommun. Skicka e-post till frivillig.frgorebrolan@civil2.se med följande uppgifter:

  • namn
  • bostadsort
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • om du har körkort och tillgång till bil

Läs mer om FRG:

http://www.civil.se/frg/