Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Villasamhället

Det tidiga 1900-talets samhällen innebar att en ny typ av bostäder började byggas vid sidan av de mer traditionella jordbrukens gårdar - villorna!

Bostadshusen kunde förses med större fönster än tidigare, uppfördes oftast med fasader av trä som målades med röd slamfärg eller oljefärger och omgavs av rätt stora tomter med plats för viss självhushållning. Med tiden krypmte tomterna och blev snarare till dekoration än nytta, fasaderna kunde kläs med tegel eller putsas och uthusen ersattes av garage. Arkitekturstilarna avlöste varandra men inte sällan kunde man ligga ett par decennier efter städerna i modet.

Ett gult stort hus.

Höglundavägen 6 i Mullhyttan är en jugendvilla från 1900-talets början med höga fönster där den övre delen är försedda med ett par korsande spröjs. Planlösningen bygger troligen på fyra rumsdelar med en central korsvägg.

En vit villa.

Den utpräglade funktionalismen har få efterföljare i Lekeberg. Huset på Bergbacken 13 i Mullhyttan har dock hämtat drag från epoken när det byggdes kring mitten av 1900-talet. Fasaden är slätputsad, fönstren saknar spröjs och trästommen vilar på en gjuten betongkällare. Modernt och stilrent för sin tid.

En villa.

Villan på Mullhytte letstig 22 är ett livfullt hus från 1950-talet som präglas av relativt färgrika fasad, glaserat taktegel och asymmetrisk form. Huset är sammanbyggt med ett garage som visar på bilens stora intåg i vardagssamhället.

Bergbacken 7 i Mullhyttan byggdes på 1970-talet med tidstypisk fasad av mexisten och brunt trä med en »joddlarbalkong« på gaveln.