Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Kommunens planarbete

Detaljplan behövs för att reglera markens användning och bebyggelsens utformning. En aktuell detaljplan är en trygghet för markägaren. Den ger under planens genomförandetid markägaren rättigheter att använda och bebygga marken i enlighet med detaljplanen. Detaljplan är också ett skydd mot icke önskvärda större förändringar i omgivningen då sådana inte kan genomföras utan stöd i detaljplanen.

Det är ett krav att detaljplan upprättas vid ny sammanhållen bebyggelse, enstaka byggnader vars användning får betydande påverkan på omgivningen eller förläggs inom områden med stor efterfrågan på mark och prövningen inte kan ske på annat sätt samt inom bebyggelseområden, som ska förändras eller bevaras. Arbetsprocessen vid upprättade av detaljplan är lagstadgad, för att garantera berörda rätt att ta del av och lämna synpunkter på förändringarna.

I Lekebergs kommun finns detaljplaner för de tre tätorterna Fjugesta, Lanna och Mullhyttan. För Lanna pågår dessutom arbete med detaljplanering av nya områden. Detaljplaner finns också för områdena Gropen-Ökna, Hemsjön, Hidingebro, Kvistbro kyrka, Kvistbro-Sörbytorp, Torhyttan, Vassen och Vreta.

Lekebergs kommuns planarbete sker via Sydnärkes byggförvaltning
Se kommunens aktuella översikts- och detaljplaner på sydnarkebygg.se.