Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Vatten och avlopp

Det kommunala vattennätet försörjs från två olika vattentäkter. I Mullhyttan är det kommunala va-nätet sammankopplat med Laxå kommun och i Fjugestra samt Hidinge-Lanna är det kommunala va-nätet ihopkopplat med Örebro kommun.

Vill du kontakta VA-ansvarig eller VA-tekniker ringer du Information Lekeberg 0585-487 00.

Jour

Fjugesta/Gropen/Lanna/Hidinge

Vid fel under icke arbetstid och helger SOS tfn 019-18 56 30 som kontaktar TF-Anläggning i Örebro.

Mullhyttan

Vid fel under icke arbetstid och helger kontakta driftansvarig Laxå Vatten tfn 070-3358495.

Abonnemang

Om du har några frågor angående ditt abonnemang och fakturor är du välkommen att kontakta Sydnärkes kommunalförbund, 0582-68 57 00 kundtjänst.

Avgifter 2020

VA-taxans brukningsavgifter 2020

 • Mindre vattenmätare (qn 2,5) = 4 510 kr/år
 • Mellanmätaren (qn 6,0) = 14 064 kr/år
 • Stora mätaren (qn 10,0) = 26 814 kr/år
 • Den rörliga avgiften = 43,73 kr/m3.

  Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

  Anslutningsavgifter för bostadsfastigheter 2020

 • Servisavgift 45 000 kr
 • Förbindelsepunktsavgift 45 000 kr
 • Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 500 kr
 • Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
 • Tomtyteavgift 20 kr per kvadratmeter tomtyta

Förbrukning

 • En vuxen person gör normalt över med ca 40-50 m³/vatten/år enligt schablon.
 • 2 vuxna och 2 barn ca 150 m³/år.
 • Vattnets hårdhet i Fjugesta är 3,5 tyska grader = mjukt vatten.

Enskilt avlopp

Om du bor utanför tätort har du troligtvis enskilt vatten och avlopp till din fastighet. Om du ska anlägga ett avlopp krävs det anmälan eller tillstånd från Sydnärkes miljönämnd. Har du ett avlopp som är anlagt innan år 2000, då omfattas det av den inventering som just nu pågår i Lekebergs kommun.

Läs mer om inventeringen och om enskilda avlopp på Sydnärke miljöförvaltnings hemsida.

Dokument