Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Dialog och synpunkter

Har du synpunkter på den service eller de tjänster som Lekebergs kommun erbjuder?

För Lekebergs kommun är det viktigt att få reda på när vår service inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheter att rätta till misstag. Vi behöver också få reda på om du tycker att vår service kan förbättras. Med din medverkan och dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Information om hur du gör för att lämna synpunkter och klagomål till förskola och skola.

Kontakta förskolan/skolan i första hand

Om du har ett klagomål på något som har hänt i verksamheten bör du i första hand vända dig till personalen.

Kontakta rektorn i andra hand

Om ditt klagomål rör ett allvarligt problem eller om du upplever att det inte tas om hand om på rätt sätt av personalen kan du vända dig till rektor.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen i tredje hand

Om du har ett klagomål på en övergripande fråga eller du inte är nöjd med hur rektor hanterat ditt klagomål kan du vända dig till barn- och utbildningsförvaltningen på något av följande sätt.

Du kan självklart vara anonym, men om du vill ha personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Vad händer efter att jag har lämnat ett klagomål?

Vi kommer att läsa ditt klagomål. Beroende på vad det gäller så händer olika saker. Vissa klagomål går att lösa direkt, då startar vi inte någon utredning. Du kan ibland bli kontaktad medan vi arbetar med ditt klagomål. När vi är klara kontaktar vi dig för att berätta vad vi har kommit fram till och vad som händer nu.

Vi kontaktar inte dig om du har valt att vara anonym.

Här lämnade synpunkter ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.
Vill du överklaga ett myndighetsbeslut finns information på kommunens webbplats om hur du gör det.

Vad händer sedan

Vi tar hand om din synpunkt och skickar den vidare till den förvaltning eller verksamhet som ansvarar för frågan.

Får jag svar

Ja, du får svar under förutsättning att du anger namn, adress och telefon eller e-post. Vill du vara anonym får du inget svar, men din synpunkt tas emot och handläggs på samma sätt som om du lämnat kontaktuppgifter.

Offentlighet

Tänk på att allt som skrivs till kommunen är allmän handling och att nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan din handling eller delar av den sekretessbeläggas. Det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse. Det räcker alltså inte med att du begär att skrivelsen inte ska vara offentlig.