Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Skolan

År 1842 blev det obligatoriskt för varje socken att ha en egen folkskola inom sina gränser. Genom skolan kunde alla elever ges möjligheten att bland annat lära sig läsa och räkna hjälpligt. Till en början flyttade lärarna runt och bedrev undervisningen på olika platser, men senare byggdes fasta skolbyggnader för ändamålet. Genom åren har det funnits närmare 30 skolbyggnader inom det som idag kallas Lekeberg. Med tiden lades de flesta skolorna ned och senare delen av 1900-talet återstod endast de tre centralskolorna i tätorterna.

Stor tegelbyggnad med torn.

Kräcklinge Sörby skola är ovanlig i Lekeberg eftersom den är uppförd av tegel. De putsade ytorna ger sken av att huset har trappstegsgavlar av mer sydsvenskt eller europeiskt snitt. Huset bör ha byggts omkring sekelskiftet 1800-1900.

En liten röd stuga.

Sixtorps skola är en för trakten högst normal, men ändå välbevarad, skolbyggnad av trä från 1800-talets senare del. Skolsalen tar upp den största delen av huset men det finns även plats för en lärarbostad. Uthuslänga med dass, jordkällare, bykstuga och äldre fruktträd ger en bra bild av en skola på Sveriges landsbygd.