Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Byggklara villatomter

Se kommunens lediga tomter och anmäl ditt intresse.

I Lekebergs kommun finns just nu inga lediga tomter. När det finns lediga villatomter kommer dessa presenteras på denna sida.

Intresseanmälan

Vid intresse av någon av kommunens lediga tomter i Fjugesta, vänligen kontakta Kontaktcenter.

Tel: 0585 - 487 00

Mejl: kontaktcenter@lekeberg.se

När nya områden med kommunala villatomter säljs så erbjuds de först till tomtkön.

Tomtkön

Vid intresse för kommande lediga tomter kan du ställa dig i tomtkön. Det gör du digitalt via en e-tjänst.

Du placeras i tomtkön från den dag anmälan kommit in till kommunen.

Tomtköavgiften kostar 100 kr vid registreringstillfället och sedan 100 kr per år. Vid utträde ur tomtkön betalas inga avgifter tillbaka.

Du ansvarar själv för att hålla dina uppgifter i tomtkön uppdaterade. Är uppgifterna felaktiga riskerar du att missa relevant information och kan även förlora din plats i kön.

Försäljningsprocessen

Du som villatomtköpare har 6 veckor på dig efter det att du blivit erbjuden en tomt att bestämma om du vill gå vidare med köpet av tomten. Under den tiden ska du bland annat undersöka vilka bestämmelser som finns i detaljplanen samt vilken husmodell du vill ha på den aktuella tomten. Du ska även undersöka vad slutkostnaden blir samt skaffa dig finansiering.

När köpekontraktet skrivs på betalas en handpenning på 10%. Du som köpare får tillträde först efter 9 månader, och ska under denna period skaffa bygglov samt ett startbesked.

Vid tillträdet betalas resterande del av det sammanlagda beloppet och köpebrev utfärdas. Om inte bygglov eller startbesked erhållits inom nio månader återgår tomten till kommunen. Erlagd handpenning återgår inte.

Tomterna säljs i befintligt skick.

Tomten får inte säljas vidare till tredje part inom två år från tillträdesdagen.

Tillkommande kostnader är bland annat:

  • Anslutningsavgifter för t.ex. vatten, el, bredband
  • Bygglovsavgifter
  • Geotekniska undersökningar
  • Markundersökningar
  • Lagfartskostnader