Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Bredband och IT

Målet med den svenska bredbandspolitiken är att utbyggnaden ska ske på en kommersiell grund. Det vill säga att det är operatörerna själva och inte staten eller kommunen som ska svara för att bredbandsnät byggs ut.

I områden där det inte bedöms vara lönsamt att bygga ut på kommersiell grund kan offentligt stöd användas för att ett nät ändå ska byggas ut.

I Lekebergs kommun har det i omgångar och av olika operatörer sökts stödmedel för att genomföra olika utbyggnationer av bredband i tätorter och på landsbygden. I den riksomfattande bredbandskarta som PTS (Post- och Telestyrelsen) löpande uppdaterar framgår bl.a. fiberutbyggda områden i Lekebergs kommun samt vilka nätägare som ansvarar för vilka områden.

Roller och ansvar

Här kan du läsa vilka aktörer som finns och vilket ansvar de har.

Region Örebro län
Har ansvar för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet.

Länsstyrelsen i Örebro län

Handlägger ärenden och beslutar om stöd.

Lekebergs kommun
Samordnar kontakter med olika aktörer. Kommunen kan också komma med inspel på regionala prioriteringar.

Marknadsaktör
Externa marknadsaktörer äger och driver utbyggnad av fiber i tätort och även utbyggnad av fiber på landsbygd.

Fiberombud, byalag, ekonomisk förening eller motsvarande
Bistår med intresse, engagemang, kontakter och underlag vad gäller fastigheter och liknande.

Medborgare
Viktigt med medborgares intresse och engagemang i frågan för att få med så många som möjligt och att så många som möjligt ska erbjudas tillgång till, i enlighet med målet för utbyggnationen.

Länkar

Här har vi samlat länkar till sidor med bra information om bredband och bredbandsutbyggnad.