Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Sydnärkes kommunalförbund

Telefon: 0582-68 57 00
E-post:
info@kf.sydnarke.se
Hemsida: www.kf.sydnarke.se

Besöksadress:
Södra Allén 2, Hallsberg

Sydnärkes kommunalförbund:
Sydnärkes kommunalförbund bildades 1 januari 2015. Kommunalförbundet har hand om avfallshanteringen i Lekeberg, Hallsberg, Askersund och Laxå.

Återvinningsstationer

På en återvinningsstation kan privatpersoner lämna sina tidningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, glas, batterier och plastförpackningar.

I Lekebergs kommun finns tre återvinningsstationer

 • Gamla macken, Mullhytte Letstig/länsväg 204
  Sorterbart: glasförpackningar, kartongförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, tidningar

  • Utanför Återvinningscentralen, Tegelslagaregatan
   Sorterbart: glasförpackningar, kartongförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, tidningar

 • Återvinningscentralen, Tegelslagaregatan
  Sorterbart: glasförpackningar, kartongförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, tidningar,

​Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB) som ansvarar för återvinningsstationerna.

Sorteringsinformation

Alla förpackningar ska vara utsköljda och om möjligt tillplattade innan de läggs i behållaren.

Det är endast tillåtet att lämna förpackningar och tidningar vid återvinningsstationerna. Annat avfall som grovavfall, farligt avfall och annat får du lämna på återvinningscentralen.

Synpunkter om städning och tömning

Har du frågor om sortering eller vill lämna synpunkter så kontaktar du FTIAB.

Formulär: formulär för synpunkter

E-post: info@ftiab.se

Servicetelefon: 0200-88 03 11
Servicetelefonen är bemannad alla vardagar klockan 08.00-20.00 och helger/helgdagar klockan 10.00-16.00. Samtalet är gratis. Se hemsidan för eventuella ändringar i öppettiderna.