Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

1. Trystorp

Under flera hundra år var Tångeråsa i princip synonymt med Trystorp. Fram till 1900-talets början var Trystorp dessutom den ende markägaren i socknen. Trystorps gård är det närmaste en gammal feodal slottskultur man kan se i Lekeberg. Miljön består av en mängd välhållna byggnader som bär spår från 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Förutom den pampiga, gula herrgårdsbyggnaden finns här flera vitmålade tjänstebostäder, ett tidigare mejeri, ett imponerande stort timrat magasin, växthus och andra ekonomibyggnader.

En lång allé fram till Trystorp.

Allén vid Trystorps gård är den längsta i Lekeberg och ger en föraning om makten hos den som en gång anlade den.

Den stora gula huvudbyggnaden vid Trystorp.

Huvudbyggnaden vid Trystorp fick sitt nuvarande utseende under 1800-talets sista år, men den nyrestaurerade fasaden har många inslag som för tankarna till antikens arkitektur och tiden kring sekelskiftet 1700-1800.

Gamla mejeriet vid Trystorp.

Det tidigare mejeriet vid Trystorp bär drag av schweizerstilen som var populär i Sverige under senare delen av 1800-talet.

Ett rött stort sädesmagasin.

Det imponerande sädesmagasinet vid Trystorps gård är troligen Lekebergs största timmerbyggnad.