Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Storgårdarna

Som helhet präglas Lekeberg snarare av småskalighet än av storvulenhet. De bördiga jordarna i bland annat östra Lekeberg kom dock att bidra till att flera större gårdar närmast fick karaktär av herrgårdar. Under 1800-talet och början av 1900-talet kunde rika personer investerade sin pengar i jordbruk och därmed driva på dess effektivisering. I flera fall kunde en och samma ägare bilda ett slags mindre konglomerat av gårdar i bygden.

Enligt den nybarocka gaveln på huvudbyggnaden vid Smedberga gård uppfördes huset 1895. Inredningen i övervåningen är mer eller mindre intakt sedan dess.

Gysta gård är inte bara huvudbyggnaden i 1800-talsdräkt med livfull panelarkitektur. Här finns även en mäktig ladugård, tjänstebostäder, uthus, allé med lövträd och en början till en parkanläggning som ger en mycket fin miljö.

Intrycket av Skoftesta gård förstärks av att vägen upp till gården kantas av lövträd. Den putsade, norra flygeln ger intryck av att vara äldst medan den södra troligen tillkom i början av 1900-talet. Huvudbyggnaden har ett mycket framträdande tak och är klädd med stående träpanel som ser ut att vara från sent 1700-tal.