Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Lantmäteri

Lantmäteri handlar om geometrisk uppmätning, kartläggning och topografisk beskrivning av mark; skapande av kartor. Det används för planläggning, utmärkning av ledningsnät, fastställande av tomtgränser med mera. I Sverige styrs verksamheten centralt av Lantmäteriet sedan 1974, med regionala och kommunala myndigheter och kontor.

I Lekebergs kommun sköter Samhällsbyggnad Sydnärke framtagning av nybyggnadskartor och baskartor, mättekniska uppdrag, såsom utstakningar och lägeskontroller, samt utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).

För övriga lantmäterifrågor som till exempel avstyckningar, förrättningar och servitut hänvisas till Lantmäteriet i Örebro.