Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Drumlinområdet

Lekeberg har liksom övriga norra Europa varit täckt med is i olika omgångar under historien. Den senaste istiden spridde bland annat ut jordarterna i Lekeberg men lämnade också efter sig rullstensåsar, klapperstensfält och de närmast valformade drumliner som täcker delar av kommunens södra och östra delar. I det riksintressanta Drumlinområdet finns ett öppet, lätt böljande landskap där bebyggelsen oftatst ligger på krönet av en höjd med jordbruksmarkerna runt om. Här finns samlade bestånd av ekar och en del pampiga gårdar vid sidan av vanliga "ställena".

På höjden av en mjukt formad drumlin vid Gippersta ligger ett för 1800-talets mitt troligen normalstort jordbrukarhem med ladugård, uthus, jordkällare och en så kallad närkestuga. Sådana stugor kallas egentligen för tvåvånings enkelstuga och finns trots namnet i årincip över hela mellersta delen av Sverige.

Från Hälgestabacken har man både utsikt över Drumlinområdets odlingslandskap och kan ana Kilsbergens profil i nordväst.