Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Marklov

Om din tomt ligger inom detaljplanerat område och du ska schakta eller fylla marken så att det blir en väsentlig förändring av höjden behöver du ansöka om marklov. Du kan även behöva marklov för att fälla träd om kommunen har bestämt det i detaljplanen. Vad som är en väsentlig ändring av marken framgår inte av plan- och bygglagen, men normalt sett bedöms en väsentlig förändring vara när du vill höja eller sänka marken mer än en halv meter. Ibland kan marklov krävas även för mindre ändringar om kommunen har bestämt det i detaljplanen. Tänk på att inte påbörja åtgärden innan du har fått beslut om marklov och startbesked. Du behöver inte ett separat marklov när du bygger nytt. Då prövas markarbetena i ditt bygglovsärende. Marklov behövs inte på landsbygden, utanför detaljplanerat område. Se nedan vad du behöver skicka in vid ansökan om marklov. Vad behöver jag skicka in? Ansökan Situationsplan med området för markförändringar tydligt markerat Markplaneringsritningar Marksektioner (om det behövs) Förslag på kontrollplan (vid enklare markarbeten) Eventuellt kan fler handlingar krävas. Ansökan görs enklast i kommunens e-tjänst Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22