Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Energi och uppvärmning

Värmepumpar är tekniken bakom ett antal olika uppvärmningsformer som markvärme, bergvärme, grundvattenvärme eller luftvärme. Skillnaden beror på varifrån värmen tas.

Värmepumpar som utnyttjar mark- berg eller jord, grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktiga.

Mer information finns hos Sydnärkes miljöförvaltning.