Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Sydnärkes kommunalförbund

Telefon: 0582-68 57 00
E-post:
info@kf.sydnarke.se
Hemsida: www.kf.sydnarke.se

Besöksadress:
Södra Allén 2, Hallsberg

Sydnärkes kommunalförbund:
Sydnärkes kommunalförbund bildades 1 januari 2015. Kommunalförbundet har hand om avfallshanteringen i Lekeberg, Hallsberg, Askersund och Laxå.

Ris och kompost

I kommunen finns två anläggningar för mottagande av ris och komposterbart avfall.

Lanna

Anläggningen ligger vid Lanna potatis, skyltat från genomfarten i Lanna. Där kan man lämna både komposterbart trädgårdsavfall, typ frukt, löv och gräsklipp. Dessutom kan man också lämna flisbart ris, typ buskar.

Fjugesta

I Fjugesta på Tegelslagargatan ligger återvinningscentralen. Det är Sydnärkes kommunalförbund som ansvarar för återvinningscentralen. På deras sida hittar du information om återvinningscentralens öppettider.