Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Dricksvatten från Vättern om tio år

Flera kommuner i Örebroregionen har eller riskerar att få problem med sitt dricksvatten. För att trygga det framtida dricksvattenbehovet har fyra kommuner gått samman i en gemensam satsning för att i framtiden ta sitt dricksvatten från Vättern.

Örebroregionen växer och regionens invånarantal förväntas öka även i framtiden. Samtidigt har flera kommuner vattentäkter där det är, eller finns påtaglig risk för problem med vattenkvaliteten och vattentillgången. Möjlighet till reservvattentäkter saknas i många fall och ett förändrat klimat medför ytterligare påfrestningar för kommunernas dricksvattenförsörjning.

En regional satsning

För att trygga regionens dricksvattenförsörjning har det under flera år pågått utredningar för att hitta en ny vattentäkt. Det har fastslagits att Vättern är det bästa alternativet och år 2018 bildades de kommunalägda bolaget Vätternvatten AB. Vätternvatten driver allt arbete med projektet och bolaget ägs av kommunerna som deltar i satsningen; Hallsberg, Kumla, Lekeberg samt Örebro kommun.

En bergtunnel ska leda vattnet från Vättern

Det nya dricksvattensystemet ska möjliggöras genom att en cirka fyra mil lång bergtunnel byggs mellan Vättern och ett nytt vattenverk sydost om Hallsberg. Därifrån ska vattnet transporteras i ledningar ut till kommunerna som ingår i satsningen.

Tunneln kommer att byggas med en svag lutning norrut från Vättern för att föra vattnet till vattenverket och leveransstationer i respektive kommun. Höjdskillnaden innebär att vattnet via bergtunneln kommer att kunna transporteras med självfall, vilket är en stor vinst både för miljö och ekonomi.

I vattenkranen från år 2031

Kommande år pågår arbete med utredningar och ansökningar för tillstånd. Det krävs bland annat miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.

Målsättningen är vi ska få vatten från Vättern i kranarna från år 2031.

För mer information om Vätternvatten, besök vvatten.se

Tidsplan för projektet
Tidplanen för projektet sträcker sig från 2008 - 2031. Projektet pågår stegvis enligt följande:

  • Inventering
  • Förstudie
  • Utredningar
  • Bolagsbildning 2018
  • Utredning
  • Samråd 2019
  • Tillståndsansökningar
  • Projektteringar
  • Byggprocess
  • Driftstättning


tagen från vvatten.se