Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Sydnärkes kommunalförbund

Telefon: 0582-68 57 00
E-post:
info@kf.sydnarke.se
Hemsida: www.kf.sydnarke.se

Besöksadress:
Södra Allén 2, Hallsberg

Sydnärkes kommunalförbund:
Sydnärkes kommunalförbund bildades 1 januari 2015. Kommunalförbundet har hand om avfallshanteringen i Lekeberg, Hallsberg, Askersund och Laxå.

Avfall och återvinning

Det är Sydnärkes kommunalförbund som ansvarar för avfallshanteringen i Lekebergs kommun och du hittar all information på deras webbplats.

Avgifter och regler

Här kan du läsa om renhållningstaxan för både permanent- och fritidsboende.

Källsortering och återvinning

Hushållsavfall – gröna påsen

I Lekebergs kommun samlar vi sedan 1 september 2014 in matavfallet med ”gröna påsen” som sedan blir biogas och biogödsel. Du slänger den gröna påsen i samma kärl som de övriga hushållssoporna.

Tänk på att knyta dubbelknut både på den gröna påsen och på övriga sopor som slängs i sopkärlet. Lösa föremål kan ställa till problem i sorteringsanläggningen.

Läs mer om matavfallsinsamling här

Renhållningsföreskrift

Renhållningsföreskrifter för Lekebergs kommun hittar du här.

Grovsopor

Grovsopor är skrymmande avfall som kan uppkomma i hushållet men inte ryms i det vanliga sopkärlet. Exempelvis möbler, skidor, madrasser, sanitetsporslin och större leksaker. Större avfall som till exempel hammokar och gungställningar ska plockas isär.

Läs mer om grovsopor här.

Återvinningscentral

I Fjugesta på Tegelslagargatan ligger kommunens återvinningscentral som kompletterar grovsopshämtningen. Här kan du lämna återvinningsbart avfall men också farligt avfall, elektriskt- och elektroniskt avfall.

Läs om återvinningscentralens öppettider här.

Återvinningsstation

På en återvinningsstation kan privatpersoner lämna tidningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, glas och batterier.

Här kan du läsa mer om Lekebergs återvinningsstationer och vad du kan lämna för avfall på respektive station.

Ris och kompost

I Lekebergs kommun finns det två anläggningar där du kan lämna ris och komposterbart avfall.

Här kan du läsa mer om anläggningarna, var de ligger och vilka öppettider de har.

Återbruket

Som ett led i att minska avfallet och ta tillvara på saker som annars slängs kan du lämna in möbler, husgeråd och andra saker till Återbruket på återvinningscentralen.

Här kan du läsa mer om samarbetet och var saker du lämnar in hamnar.

Farligt avfall

Från och med 1 januari 2016 tar vi ej med farligt avfall i den "Röda boxen". I stället införs "Röda Slingan" som stannar vid ett flertal platser i Lekebergs kommun för att ta emot farligt avfall. Den slingan kommer att köras en lördag varje höst. Farligt avfall kan du som har sopabonnemang och är privatperson även lämna på någon av våra återvinningscentraler.

Läs mer om farligt avfall här.

Slam och Latrin

Tömning av slam från slamavskiljare sker löpande under året enligt schemalagda turer. Extratömning kan utföras vid behov. Slutna tankar töms vid behov.

Hämtning av latrin utförs i Lekeberg från 2016. Behållare köps på återvinningscentralen. Använd behållare ställs ut på anvisad plats, normalt platsen för sopkärlet.

Läs mer om Slam och latrin här.