Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Järnvägen

Genom Svartåbanans tillkomst 1897 gavs möjligheten att transportera varor och personer snabbare och enklare än förut. Det gjorde att flera nya samhällen och arbetsplatser tillkom i det som nu är Lekeberg. Särskilt runt stationerna i Fjugesta, Gropen och Kvistbro uppstod med tiden tydliga stationssamhällen.

En liten röd banvaktarstuga.

Kvistbro banvaktstuga har i stort återfått det utseende den hade när den byggdes omkring sekelskiftet 1800-1900. Denna enkla byggnad tillhör en av järnvägarnas mindre uppmärksammade miljöer.

En hög banvall i skogen, med en å under som passerar genom tre stentrummor.

Strax efter Mullhyttemo station i riktning mot Svartå finns ett av Svartåbanans troligen mäktigaste byggnadsverk. Här byggdes en hög banvall för att utjämna nivåskillnaderna i landskapet samt tre stentrummor som lät Mullåns vatten passera under.