Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Offentliga

Före industrialiseringen, när i princip alla i Lekeberg försörjde sig av vad jorden kunde erbjuda, var kyrkorna traktens egentliga centrum. Lekebergs kommun har därför sin egentliga grund i sju kyrksocknar som slogs ihop under senare delen av 1900-talet. När nya samhällen bildades förskjöts makten allt mer mot tätorterna och där byggdes även den nya offentlighetens miljöer upp.

En låg tegelbyggnad i ett plan.

År 1960 öppnade Fjugesta sjukhem med plats för en särskild läkarmottagning. Huset uppfördes av tegel i modern stil och lades i vacker anslutning till Geijers ängs mäktiga ekar. Samma ritningar ska även ha använts vid Degerfors sjukhem.

Ett hyreshus i tegel med en resturang i bottenplan.

I början av 1950-talet uppfördes ett hus av gult tegel med många funktioner i Mullhyttan. Det innehöll inte bara brandstation och plats för kommunkontor, utan här fanns även samlingslokaler, bostäder och affärsutrymmen. Eftersom det byggdes under Koreakriget har det fått det lokala smeknamnet "Korea".

En gul, stor byggnad i sten, med ordet tingshus på.

År 1913 ersattes det gamla tingshuset vid Edsbergs Sanna av en imponerande byggnad i två fulla våningar som låg något närmare Fjugesta. Tingssalens läge markerades med extra stora fönster och ett utskjutande parti medan huset i övrigt har drag av både den tidens moderna jugendstil och mer bastant nybarock.