Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Vägarna

Genom historien har transporter i olika grad varit förutsättningen för en fungerande handel och samhälle, medan gemene man förmodligen inte förflyttade sig längre sträckor i onödan. Före järnvägarna och biltrafiken, var transporter på land rätt besvärliga och tog lång tid eftersom vägarna var enkla. Lekeberg är en del av väglandskapet Närke och dagens E18 och länsväg 204 utgjorde en gång delar av ett regionalt vägsystem. Äldre vägar kunde följa landskapets rörelser medan moderna vägar går rakare.

En liten grusväg.

Öster om Gysta Lövsta gård kan man följa Letstigens gamla slingrande sträckning en bit på sin väg mot Vintrosa Sanna.

Tvåfilig motorväg.

E18 eller Karlskogavägen har haft flera sträckningar genom dagens Lekeberg och den dubbelfiliga motorvägen är den senaste av dem. Här tillåts för första gången en högre fart än vad järnvägen Svartåbanan en gång gjorde!

En stenbro.

Där vägar korsar vattendrag eller andra naturhinder anläggs bankar eller broar. På 1860-talet byggdes en imponerande valvbro av huggen sten längs dåvarande Karlskogavägen vid Skärmartorp. Under valvet skymtar den gamla, lägre bron.