Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Skogen

Mer än hälften av Lekebergs yta utgörs idag av skog. I väster dominerar barrskogen och i öster finns även större, samlade bestånd av ekar.

Genom åren har skogen gett material till uppvärmning, föremål och hus, här har djur betat och träden har blivit till träkol åt bergsbruket. I skogen har man jagat, fiskat och kunnat ta vara på bär, men under 1900-talet växte även dess betydelse som natur- och fritidsresurs.

Älgpass i skogen.

Jakt är urgammal mänsklig kultur som sällan lämnar tydliga spår efter sig. Här syns dock ett jakttorn och en jaktkoja norr om Malmvägen.

Hög skog på båda sidor om en grusväg.

Under perioder har jordbruksmark som inte använts, vuxit igen eller ersatts av skogsplantor i raka rader. Längs denna väg i Tångeråsa kan man se tydliga spår av odlingsrösen mellan trädraderna.

Ett rött hus i skogen.

En hel del skog i Kilsbergen har ägts av staten via Domänverket. Här finns flera hus som tycks vara byggda efter samma ritning och som i några fall även har kunnat konstateras vara skogvaktarbostäder. Detta hus ligger i närheten av Klunkhyttan.

En spegelblank sjö där skogen speglar sig i vattnet.

En stilla sjö vid en barrskog i västligaste Lekeberg. Vyn delas av en tidigare skogvaktarbostad och ett mindre område med fritidshus.