Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Svartån

Svartån är Närkes största vattendrag och dess vatten rinner slutligen ut i Östersjön. I Lekeberg har ån varit en viktig kraftkälla, översvämmare och avvattnare samt fungerat som en barriär i landskapet med ett femtontal broar över sig. I de områden där Svartån löper genom en flack dalgång ligger bebyggelsen tätare, än där landskapet är desto mera plant med större risk för översvämningar.

Förbi Hässelby slingrar sig Svartån i vad som närmast kan liknas vid en dalgång med jordbruksmark på båda sidor.

Kvarnarna vid Backa har medeltida anor men numera används vattnets strömmande kraft för att producera el. På stenfundamenten hitom den timrade kvarnbyggnaden gick en gång den gamla bron över Svartån.

Strax nedanför den nya landsvägsbron vid Hidingebro flyter ån närmast lojt i väntan på den kommande kvarndammen. Alträd kantar åns fuktiga kanter som på så många andra ställen längs Svartån genom Lekeberg.