Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Drogförebyggande insatser för vårdnadshavare och andra vuxna

Lekebergs kommun vill minska antalet unga som använder alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar (ANDTS). Tillsammans med andra vuxna i kommunen kan vi göra skillnad.

Som vårnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns liv och det spelar stor roll vad du säger och gör. Det kan kännas svårt att ta samtalet, eller prata om konsekvenser kopplade till ANDTS.

På den här sidan har vi försökt samla viktig information, tips och länkar till dig som vill veta mer.

Verktyg och tips till vårdnadshavare eller andra vuxna

Är du som vårdnadshavare eller annan vuxen orolig för att en ungdom använder ANDTS? Vill du får mer kunskap om hur du kan prata om ANDTS och dess konsekvenser?

Det är viktigt att kunna prata om ANDTS med sin ungdom, exempelvis om vad som är okej och inte okej.

En ung persons hjärna är mer sårbar. Att använda ANDTS kan orsaka beroende, kognitiva skador eller andra typer av problem. Därför har du som vuxen en viktig roll som förebild!

Nedan har vi samlat en lista på länkar som kan hjälpa dig att läsa mer om ämnet:

Tonårsparlören (iq.se)

Drugsmart

SFI: Svenska för invandrare | Systembolaget (omsystembolaget.se)

Tobak, alkohol & droger - Umo

Om Droghjälpen | droghjälpen (droghjalpen.se)

ANDTS - förebyggande arbete | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se)

Det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig om man anar att en ung person har ett missbruk eller riskbruk. Du kan vända dig till följande platser för vidare information och hjälp.

Elevhälsa

Från förskoleklass upp till gymnasiet finns det tillgång till stöd, bland annat elevhälsan. I Elevhälsan ingår skolläkare, skolsjuksköterska, psykolog och kurator. I vilken utsträckning det finns på skolan kan variera.

Kontakt:
Elevhälsa, hälsovård - Lekebergs kommun

Polisen

Hos polisen kan du som vårdnadshavare få hjälp exempelvis om du hittar narkotika hemma.

Kontakt:
Telefonnummer: 114 14 (112 vi akuta ärenden)

Socialtjänsten i kommunen

Om man kontaktar kommunens socialtjänst kan man få råd och stöd om man känner sig orolig för någons drogvanor. Både unga och vuxna kan få hjälp på socialtjänsten.

Kontakt:
Socialtjänst barn, ungdomar och familj - Lekebergs kommun
Telefonnummer till kommunens växel: 0585-487 00.

Maria ungdom

En person som är mellan 13–25 år som har problem med alkohol eller droger kan få hjälp och stöd på Maria ungdom. På mottagningen erbjuds även stöd till närstående. Till mottagningen går det även bra att ringa anonymt och ställa frågor. På mottagningen finns det kuratorer och sjuksköterskor samt socionomer.

Kontakt:
Maria Ungdom Örebro (regionorebrolan.se)
Telefonnummer: 019-602 97 41

Varje år genomför CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) en undersökning om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Senaste undersökning visar att det är färre som druckit alkohol, rök eller använd narkotika och mängden som dricks ligger på historiskt låga nivåer. Även rökningen är nere på låga nivåer. Snusning har dock ökat främst bland flickor, men det är samtidigt flest killar som snusar. Det vita snuset är relativt stort utbrett men är vanligare hos tjejer än killar. Den vanligaste narkotikasorten är cannabis. Länk till undersökningen hittar du här.

Liv och hälsa ung, Lekeberg
De flesta ungdomarna i Lekebergs kommun har inte använt droger, dopning eller spelat om pengar. Debuten med alkohol sker oftast mellan årskurs 9 och gymnasiet. Länk till undersökningen hittar du här.