Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Folkhälsostatistik

En viktig del i folkhälsoarbetet är att mäta, analysera och följa befolkningens hälsoutveckling. Det gör vi bland annat genom olika enkätundersökningar. Här kan du ta del av några av de resulat som finns för Sydnärke.

Liv & hälsa ung

Liv & hälsa ung är en enkätundersökning om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hälsa, skolförhållanden, familjerelationer, fritids- och matvanor, samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor. Liv & hälsa ung delas ut till alla elever i skolår 7 och 9 vid alla grundskolor och i år 2 på alla gymnasieskolor i Örebro län vart tredje år.

Klicka här för att se resultaten och olika statistikblad

Klicka här för att komma till Region Örebro läns hemsida där det finns interaktiva rapporter

Folkhälsan i korthet

Folkhälsan i korthet är en sammanställning av demografiska bakgrundsfaktorer som är av hög vikt för befolkningens hälsoutveckling. Folkhälsan i korthet innehåller resultat från Sydnärkes kommuner.

Klicka här för att se resultaten

Liv & hälsa

Liv & hälsa är en befolkningsundersökning till den vuxna befolkningen i Örebro län. Undersökningen ger kunskap om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter. Undersökningen genomfördes år 2000, 2004, 2008, 2012, 2017 och 2022.

Klicka här för att se resultaten

Klicka här för att komma till Region Örebro läns hemsidan där det finns en interaktiv rapport

ELSA

ELSA står för Elvhälsosamtal sammanställt och analyserat, och är en sammanställning av de enkäter som ligger till grund för skolsköterskornas hälsosamtal med elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 samt år 1 på gymnasiet.

Klicka här för att se resultaten

Kommunrapporter från RF-SISU Örebro län

Varje år sammanställer RF-SISU Örebro län en kommunrapport för respektive kommun i distriktet. Syftet med rapporten är att samla och presentera statistik över områden som är relevanta utifrån RF-SISU Örebro läns arbete med idrott och folkhälsa. Resultaten ska dels vara ett internt underlag för organisationens egna prioriteringar, och dels  ett kunskapsunderlag som kan förmedlas till politiker, tjänstepersoner, föreningslivet och andra intressenter.

Klicka här för att se resultaten