Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Boupptäckning och dödsboanmälan

Dödsboanmälan och bouppteckning.

När en person har avlidit ska en bouppteckning upprättas inom tre månader. Bouppteckningen skickas till Skatteverket för registrering. Information finns hos Skatteverket och på deras webbplats.
Begravningsbyråer och banker åtar sig att göra bouppteckningen om du inte vill göra den själv. Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan en ansökan göras till Socialtjänsten som utreder förutsättningarna för en dödsboanmälan.

Utredning och värdering vid dödsboanmälan

Dödsboutredaren behöver som regel göra hembesök i den avlidnes bostad för att få en uppfattning om det finns lösöre av betydande värde. Är värderingsfrågan svår ska dödsboet ordna och bekosta värdering. Viktigt är att ingen får beträda bostaden eller avyttra lösöre innan hembesöket har gjorts. Om bostaden är tömd och städad före hembesöket kan det medföra att dödsboanmälan inte kan genomföras. Om den avlidne bott i ett av kommunens särskildas boenden krävs inget hembesök.

Viktigt att tänka på

  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen vid dödsfallet.
  • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen.
  • Spara alla kvitton gällande begravningskostnader.
  • Betala inga fakturor efter dödsdagen.
  • Säg upp eventuella autogiron och stående överföringar hos banken.
  • Säg upp lägenhetskontrakt, elavtal, telefonabonnemang mm.
  • Anhöriga ärver inte den avlidnes skulder.
  • Meddela fordringsägare att en dödsboutredning pågår, vilket förhindrar påminnelser.
  • Kontrollera om den avlidne har försäkringar som kan betala ut ersättning.

Om kriterierna för dödsboanmälan inte uppfylls avslås ansökan med hänvisning till att en bouppteckning görs.