Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Elevhälsa, hälsovård

Alla barn är i behov av stöd för att utvecklas. I Lekebergs kommun finns lokal elevhälsa på alla skolenheter.

I Lekebergs kommun kommer alla skolenheter att ha minst rektor, specialpedagog, kurator samt skolsköterska på plats. Den lokala elevhälsan kan ibland behöva breddad kompetens eller få hjälp med fördjupade insatser, vilket kan handla om skolpsykolog, skolläkare eller externa aktörer som socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin eller habilitering.

Intentionen är att elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och ha en stöttande funktion för skolans personal. Rektor har det yttersta ansvaret för detta arbete.