Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Missbruk och beroende

Du kan få stöd och hjälp

Oavsett om det gäller dig själv, dina barn, andra nära anhöriga eller bekanta så finns stöd att få. Här är några länkar som du kanske har hjälp av.

Beroende av droger - 1177

Fullkoll.nu
Alkohollinjen
Alkoholsnacket
Sluta-spela.se
Välkommen till Spelpaus.se
Sluta-Röka-Linjen för dig som vill sluta med tobak (slutarokalinjen.se)
Drugsmart
Låt dig inte luras - 8 myter om Cannabis

Vad är en drog?

Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter är olika typer av droger. En drog ger ett rus och kan leda till ett beroende. Alkohol, tobak och nikotin är lagligt för personer över 18 år i Sverige, medan narkotika och dopning alltid är olagligt. Det som är gemensamt för alla droger är att de innehåller giftiga ämnen som skadar kroppen, hjärnan och miljön på olika sätt.

Spel om pengar handlar om att en person spelar om mer pengar än vad personen har, det kan vara skadligt och i sin tur leda till missbruk och beroende.

Alkohol finns exempelvis i sprit, öl och vin. När en person dricker alkohol går det snabbt ut i blodet och det påverkar i stort sett alla kroppens organ negativt.

Den alkohol som finns i alkoholdrycker heter etanol och har en beroendeframkallande egenskap. En person som dricker alkohol kan reagera på olika sätt. Den kan bli exempelvis aggressiv eller impulsiv.

Det som är gemensamt för all narkotika är att det är hälsofarligt och olagligt. Det finns flera olika sorter av narkotika. Viss narkotika röks, tas i tablettform eller genom pulver. Det finns vissa läkemedel som klassas som narkotika. Dessa läkemedel räknas som olagliga om de inte ordinerats av en läkare.

Benzo, cannabis, kokain och amfetamin är exempel på olagliga narkotikapreparat. Viss narkotika kan göra att en person tappar kontrollen, får minskad koordination samt drabbas av en psykos.

Att använda droger skadar hälsan på flera sätt- hjärnan, lungorna samt hjärtat påverkas negativt. En person som använder narkotika kan få hjärtklappning, kramp eller bli medvetslös. Att använda narkotika kan också leda till en för tidig död. Det finns även sociala konsekvenser av narkotika. Den som använder narkotika kan få svårigheter i skolan, på jobbet eller att genomföra aktiviteter. Personen kan börja må psykiskt dåligt, bli ledsen och/eller få ångest.

Lustgas är något som är vanligt inom vården då den är utblandad med syrgas, men det finns också den icke-medicinska lustgasen som inte är blandad med syrgas. Att använda lustgas kan orsaka bland annat syrebrist och att använda den vid flera tillfällen leder till en ökad risk för nervskador. Lustgas är dikväveoxid. Lustgas är inte narkotikaklassat. När man använder lustgas finns det chans att man svimmar och skadar sig. Lustgas förstör kroppens vitamin b12. När vitaminet slutar fungera kan man få olika skador, bland annat känselbortfall och muskelsvaghet. Lustgas är en stark växthusgas och är dålig för miljön.

Dopning, anabola steroider, tas främst för att få större muskler snabbare. I början kan en person känna att den får mer energi och ett bättre självförtroende. Men det kan få stora konsekvenser, som även kan uppstå långt efter att man slutat använda preparatet. Anabola steroider är ett konstgjort hormon och är olagliga.

Anabola steroider kan se olika ut och kan ha olika namn. En del är tabletter, andra tas med spruta. Det finns flera konsekvenser av att använda anabola steroider. Det kan skada hjärtat och levern, ge sömnsvårigheter, aggressivitet samt infertilitet. Om en person använder preparatet kan den bli avstängd från idrotten.

Tobak kommer från tobaksplantan. Det innehåller nikotin vilket är beroendeframkallande men också giftigt. Exempel på tobaks- och nikotinprodukter är snus, cigaretter, vitt snus och vattenpipa. Nikotin är ett ämne som har effekt på exempelvis hjärtat och kärlen. Under senare år har en ökning av användning av vape/e-cigg skett hos våra unga, som fokuserar på nikotinet.

Det finns flera olika konsekvenser av rökning. Vanligast är att konditionen försämras. Ju längre en person röker desto högre är risken att drabbas av sjukdomar. Det är inte bara personen själv som drabbas, utan även personer som står bredvid (passiv rökning). Även snus innehåller tobak och nikotin. Idag finns det även tobaksfritt snus/nikotinsnus/vitt snus. Snus påverkar munnens slemhinnor negativt och kan ge frätskador på tandköttet. Snusning påverkar även hjärtat och kärlen. En person som snusar har en ökad risk av att dö i hjärtinfarkt eller stroke.

Att spela om pengar kan vara allt från att spela på nätkasino till en trisslott. I Sverige ska man enligt lag vara 18 år för att spela om pengar.

Spelberoende kan öka risken för depression och ångest. En del spelar för att dämpa oro, stress eller nedstämdhet.

Agenda 2030 har som mål att ställa om och skapa ett hållbart samhälle för människor, planeten och välståndet. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och dess delmål.

Det nationella folkhälsopolitiska målet är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela Sverige. Det övergripande målet för ANDT-politiken repsektive spelpolitiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, ett minskat tobaksbruk samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

I Lekebergs kommun ska alla må bra, ung som vuxen. Därför arbetar vi främjande och förebyggande gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar (ANDTS).

Att använda ANDTS kan påverka en individs hälsa, omgivningen eller samhället i stort. Att minska användningen, samt tillgången till ANDTS, är därför viktigt för en individs hälsa men också för folkhälsan.

Lekebergs övergripande syfte med ANDTS-arbetet är att bidra till ett aktivt arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Nationella ANDTS-strategin

Lekebergs ANDTS-politiska program

Hållbarhetsprogram för Lekebergs kommun