Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd erbjuder stöd till dig som tar hand om någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Stödet finns även för dig som står nära någon med missbruk eller psykisk ohälsa. Stödet ska leda till ökad livskvalitet, både för dig som anhörig och den du vårdar.

Om du vill veta mer om vilket stöd som finns kan du vända dig till kommunens anhörigstöd på telefonnummer 0585-487 00.

Det går också bra att skicka e-post till en anhörigkonsulent.

En bra plats - digitalt anhörigstöd

Socialförvaltningen i Lekeberg arbetar just nu med att bygga upp ett digitalt stöd för anhöriga och närstående.

För dig som vill få tillgång till anhörigstöd via nätet finns "En bra plats" som är en samlingsplats för information, råd och stöd samt erfarenhetsutbyte med andra anhöriga. Förutom möjligheten att nätverka med andra anhöriga får du via En bra plats också möjligt att ta del av lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Du får också information om relevant stöd som finns i din närhet.

En bra plats är ett nätverk som består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. På webbplatsen En bra plats kan du söka både på andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning för att få ett optimalt sökresultat vid nya kontakter.

Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i En bra plats. För att få tillgång till en bra plats behöver du få ett aktiveringskort och det delas ut av våra verksamheter, du kan också hämta ett aktiveringskort hos Kontaktcenter, kommunhusets reception.

Webbplatsen En bra plats

Anhörigstöd - psykiatriskt tillstånd

Är du bosatt inom Örebro län och anhörig till en närstående som lever med psykiatrisk tillstånd/diagnos? Då kan du får stöd och vägledning av Region Örebro län genom att boka in tid för ett stödsamtal.
Du bokar tid via e-post: anhorigkonsulent@psykiatisktsamarbete.se (tel: 070-320 48 14).

Studiecirkel för dig som är anhörig till närstående med demenssjukdom

Vi erbjuder studiecirklar kring bemötande och kommunikation vid demenssjukdom. Om du är intresserad av att delta är du välkommen att ta kontakt med studiecirkelledaren, telefon: 070-333 45 10.

Avlösning i hemmet som serviceinsats

Fri avlösning kan den få som vårdar en närstående som inte har insatser i form av dagvård eller växelvård. Uppdraget utförs måndag – söndag kl 08-22. Behov av avlösning aktualiseras hos biståndshandläggare.

Avlösning som biståndsbeslut och med stöd av LSS

Korttidsvistelse som avlösning enligt LSS kan erbjudas för att stödja dig som är anhörig till någon som omfattas av LSS lagen. Korttidsvistelse och växelvård finns också som avlösning för dig som vårdar någon som är långvarigt sjuk eller äldre.

För dessa insatser behövs ett beslut och du kan ansöka om hjälpen hos en biståndshandläggare som nås säkrast måndag – fredag 08.30-09.30 via kommunens växel, 0585-487 00.

Mer information

Anhöriglinjen

Telefon: 0200-239 500
Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.

Information till barn och unga