Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Sydnärkes folkhälsoteam

Vi arbetar i fem kommuner, med Lekeberg som värdkommun, och det är därför du hittar information om oss på Lekebergs hemsida. Här kan du läsa om hur folkhälsoarbetet i södra Örebro län är organiserat och vad vi i folkhälsoteamet har för uppdrag.

Sydnärkes folkhälsoteam initierar, samordnar och leder arbete inom olika prioriterade områden tillsammans med kommunernas verksamheter. Läs mer i vår verksamhetsplan längre ner på sidan.

Prioriterade områden i verksamhetsplan år 2024

Strategisk samverkan

Det tidiga livets villkor

Psykisk hälsa och suicidprevention

Klicka här för att läsa Sydnärkes folkhälsoteams verksamhetsplan 2024 Pdf, 675.4 kB.

Styrning

Fem kommuner i södra Örebro län (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) har tecknat en överenskommelse med Region Örebro län kring samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2024-2029.

Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna i södra länsdelen och Region Örebro län. Motsvarande överenskommelse tecknas även mellan Region Örebro län och kommunerna i övriga tre länsdelar, RF-SISU Örebro län samt Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF).
Pdf, 125.4 kB.

Klicka här för att läsa överenskommelsen Pdf, 125.4 kB.

Folkhälsoarbetet i södra Örebro län samordnas via en gemensam styrgrupp, bestående av respektive kommuns ordförande i kommunstyrelsen samt respektive kommunchef/kommundirektör.

De aktiviteter som initieras på länsdelsgruppens uppdrag ska utgå från styrande
dokument, målsättningen om en jämlik hälsa samt vara långsiktiga och ekonomiskt hållbara. Uppdraget ska även utgå från de länsövergripande områdena nedan som ingår i färdplanen Nära vård:
• Samordning/partnerskap
• Digitalisering
• Trygga kompetensen
• Hälsofrämjande och förbyggande
• Börja med barnen

I Ländelsgrupp Söder består av ledningsfunktioner från olika verksamheter från kommuner och region.

Illustration av kommunerna i Sydnärke

Illustration av kommunerna i Sydnärke