Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Överklaga ett biståndsbeslut

Om du inte är nöjd med det beslut som du fått på din ansökan om stöd eller insatser kan beslutet överklagas. Den som fattat beslutet ger dig information om hur du ska gå till väga. I det skriftliga beslut som kommunen skickar till dig finns också information om hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande.

När du skriver, ska du tala om:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • Vad du vill ha beslutet ändrat till
  • Varför du vill ha beslutet ändrat

Du kan även överklaga genom ombud, om du ger denne en fullmakt.

Skicka din överklagan till Lekebergs kommun

Det du skriver ska du skicka till socialförvaltningen i Lekebergs kommun. Din skrivelse ska ha kommit till oss inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

Om ditt beslut inte ändras av socialnämnden så kommer din skrivelse att skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad, om du skickade in den inom rätt tid.

Skicka din överklagan tillsammans med beslutet som du fått till:

Lekebergs kommun
Vuxenenheten
Socialförvaltningen
716 81 Fjugesta

Du kan också lämna in din överklagan till Kontaktcenter, kommunhusets reception.