Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Ansökan om stöd och hjälp

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från kommunen. De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt Socialtjänstlagen och Lag om särskilt stöd och service (LSS) kallas bistånd. Meningen med det bistånd som kommunen beviljar är att stärka dina möjligheter till ett självständigt liv.

Hur ansöker jag?

Ansökan om bistånd görs till kommunens biståndshandläggare. För att kunna bedöma om du har rätt till bistånd måste en utredning göras. Den genomförs av en biståndshandläggare tillsammans med dig och vid behov även andra kompetenser till exempel distriktsköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. I de flesta fall vill biståndshandläggaren träffa dig i din hemmiljö för att i lugn och ro kunna diskutera din ansökan.

Vad får jag hjälp med?

Det är ditt individuella behov av hjälp som avgör vilken form av stöd du kan få. I bedömningen tar biståndshandläggaren hänsyn till hela din livssituation.

När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut. Du får beslutet skriftligt skickat hem till dig. Om beslutet blir ett avslag, att du inte beviljas den hjälp du har ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Läs mer om hur du kan överklaga.

Vad kostar det?

Lekebergs kommun ingår i ett samarbete med Askersund, Laxå och Hallsberg i en gemensam taxe- och avgiftsnämnd. Den 1 juli 2002 infördes ett avgiftssystem inom äldreomsorgen och handikappomsorgen med syfte att både skydda den enskilde mot för höga kostnader för kommunal vård och omsorg (maxtaxa eller högkostnadsskydd) och att tillförsäkra alla en minsta summa att leva på när avgiften är betald (förbehållsbelopp). Avgiften är individuell. Läs mer om avgifter här eller kontakta Caroline Karlsson     
0582-68 60 66.

Kontakt med biståndshandläggare

Biståndshandläggare kontaktar du genom att ringa kommunens växel
0585-487 00.