Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Öppenvård

Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Öppenvården är en del av individ- och familjeomsorgen i Lekebergs kommun. Öppenvården kan hjälpa till med råd och stöd genom samtal med vuxna, ungdomar och barn.

Vissa serviceinsatser är öppna för alla och kräver inte beslut av socialtjänsten. Du som är invånare i Lekebergs kommun kan vända dig direkt till Öppenvården om du:

  • har frågor eller funderingar om ditt barn och föräldraskap
  • har frågor eller är i behov av stöd gällande din livssituation
  • har frågor eller funderingar kring ditt egna mående, exempelvis gällande psykisk ohälsa eller missbruk

Serviceinsatser inom öppenvården

Fria samtal

Är du osäker på vart du ska vända dig med dina frågor eller funderingar? Du är alltid välkommen att kontakta kuratorerna på öppenvården så hjälper vi dig vidare. Du har möjlighet till tre kostnadsfria samtal som inte registreras eller journalförs. Du får vara anonym om du vill. Är du i behov av fler samtal hjälper en kurator dig att ansöka om ytterligare stödsamtal hos socialtjänsten.

Anmäl ditt intresse för fria samtal

Samarbetssamtal

I ett samarbetssamtal kan du som förälder få stöd i att hitta lösningar gällande umgänge, vårdnad och boende för barn. Samtalen bygger på båda föräldrarnas medverkan och barnets behov står i centrum. Samarbetssamtalen är kostnadsfria. Samtalen förs under sekretess enligt socialtjänstlagen och registreras eller journalförs inte.

Fältverksamhet

Fältassistenternas uppgift är att vara synliga i miljöer där ungdomar vistas. Exempel på sådana platser är Lekebergskolan, fritidsgårdar och andra platser utomhus.