Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Du som bor och vistas i kommunen har rätt att ansöka om bistånd då inkomsterna inte räcker till och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Bidraget är behovsprövat och avser att täcka familjens kostnader för mat, kläder och boende. Det finns även möjlighet att få bidrag till andra utgifter, till exempel tandvård, glasögon, mediciner eller fritidsaktiviteter för barn i vissa fall.

Vad krävs för att få bidrag?

Behovet av försörjningsstöd prövas individuellt utifrån din situation. I bedömningen om du har rätt till bistånd vägs in om du själv genom egna åtgärder kan tillgodose behovet. Hela hushållets ekonomi i form av tillgångar och inkomster tas med i beräkningen. Du ska vara aktivt arbetssökande eller sjukskriven. Det ställs krav på att du ska delta i en åtgärd som hjälper dig att bli självförsörjande.

Boka ett första möte om ekonomiskt bistånd genom Kontaktcenter

Om du är folkbokförd som medborgare i Lekebergs kommun och vill ansöka om ekonomiskt bistånd har du möjlighet att boka ett första möte genom Kontaktcenter. Genom att ringa Kontaktcenter på kommunens växel 0585-487 00 meddelar du att du vill ansöka om ekonomiskt bistånd och så får du lämna grundläggande information. Du får direkt under samtalet en mötestid bokad tillsammans med socialsekreterare och mötet sker inom ett par vardagar.

Ansök via ansökningsblankett

Skriv ut en ansökningsblankett i pappersform, fyll i ansökan utförligt och lämna till receptionen i kommunhuset (Bangatan 7, Fjugesta) eller skicka den med posten. Om du inte kan skriva ut själv kan du hämta blanketten på kommunhuset.

Överklagan

Om du inte är nöjd med det beslut som fattats så kan du överklaga.

Överklaga ett biståndsbeslut.

Du har rätt att få ett skriftligt beslut om du får avslag på något i din ansökan.

Senast publicerad: