Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kristeam och krishantering

Vid en omfattande, eller traumatisk händelse, finns kommunens POSOM-verksamhet till stöd och hjälp. POSOM arbetar med det psykiska och sociala omhändertagandet vid krissituationer, stora olyckor och katastrofer.

När börjar POSOM arbeta?

POSOM sätts in efter beslut av räddningsledare, polis, kommunens krisledningsgrupp, kommundirektör eller kommunens socialchef eller dennes ersättare. Du som privatperson kan alltså inte aktivera POSOM.

Ett samarbete mellan flera aktörer

I POSOM finns flera olika aktörer representerade som socialtjänst, skola, polis, kyrka, primärvård och räddningstjänst. Gruppen leds av en teamledare inom socialtjänsten.

Vill du hjälpa till?

Om du vill erbjuda din hjälp på något sätt eller veta mer om POSOM kan du kontakta POSOM-ansvarig via Kontaktcenter på telefon 0585-487 00.