Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Till dig som ung

Det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig om man själv eller någon i ens närhet har ett missbruk eller riskbruk.

Nedan finner du tips på platser för vidare information och hjälp.

Elevhälsa

Från förskoleklass upp till gymnasiet finns det tillgång till stöd, bland annat från elevhälsan. I elevhälsan ingår skolläkare, skolsjuksköterska, psykolog och kurator. I vilken utsträckning det finns på skolan kan variera.
Elevhälsa, hälsovård - Lekebergs kommun

Polisen

Hos polisen kan du få hjälp som förälder eller annan anhörig om du exempelvis hittar narkotika hemma.
Telefonnummer: 114 14 (112 vi akuta ärenden)

Socialtjänsten i kommunen

Kommunens socialtjänst kan hjälpa dig med råd och stöd om du känner dig orolig för någons drogvanor. Både unga och vuxna kan få hjälp på socialtjänsten.
Socialtjänst barn, ungdomar och familj - Lekebergs kommun
Telefonnummer till Kontaktcenter: 0585-487 00.

Maria ungdom

En person som är mellan 13–25 år som har problem med alkohol eller droger kan få hjälp och stöd på Maria ungdom. På mottagningen erbjuds även stöd till närstående. Till mottagningen går det även bra att ringa anonymt och ställa frågor. På mottagningen finns det kuratorer och sjuksköterskor samt socionomer.
Maria Ungdom Örebro (regionorebrolan.se)
Telefonnummer: 019 - 602 97 41

Är du orolig för ditt eget eller någon annans bruk av ANDTS? Vill du få mer kunskap om hur du kan prata om ANDTS eller vilka konsekvenser bruket kan ge?

En ung persons hjärna är mer sårbar och att använda ANDTS kan orsaka ett beroende, kognitiva skador eller andra typer av problem.

Här finns en lista på länkar där du kan läsa mer om just ANDTS:

Drugsmart

SFI: Svenska för invandrare | Systembolaget (omsystembolaget.se)

Tobak, alkohol & droger - Umo

Om Droghjälpen | droghjälpen (droghjalpen.se)

ANDTS - förebyggande arbete | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se)

Alkoholsnacket

Varje år genomför CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) en undersökning om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Senaste undersökning visar att det är färre som druckit alkohol, rök eller använd narkotika och mängden som dricks ligger på historiskt låga nivåer. Även rökningen är nere på låga nivåer. Snusning har dock ökat främst bland flickor, men det är samtidigt flest killar som snusar. Det vita snuset är relativt stort utbrett men är vanligare hos tjejer än killar. Den vanligaste narkotikasorten är cannabis. Länk till undersökningen hittar du här.

Liv och hälsa ung, Lekeberg
De flesta ungdomarna i Lekebergs kommun har inte använt droger, dopning eller spelat om pengar. Debuten med alkohol sker oftast mellan årskurs 9 och gymnasiet. Länk till undersökningen hittar du här.