Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Ekonomi och pengar

Du som bor och vistas i kommunen har rätt att ansöka om bistånd då inkomsterna inte räcker till och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Bidraget är behovsprövat och avser att täcka familjens kostnader för mat, kläder och boende. Det finns även möjlighet att få bidrag till andra utgifter, till exempel tandvård, glasögon, mediciner eller fritidsaktiviteter för barn i vissa fall.

Vad krävs för att få bidrag?

Behovet av försörjningsstöd prövas individuellt utifrån din situation. I bedömningen om du har rätt till bistånd vägs in om du själv genom egna åtgärder kan tillgodose behovet. Hela hushållets ekonomi i form av tillgångar och inkomster tas med i beräkningen. Du ska vara aktivt arbetssökande eller sjukskriven. Det ställs krav på att du ska delta i en åtgärd som hjälper dig att bli självförsörjande.

Du kan göra en provberäkning av försörjningsstöd för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Boka ett första möte om ekonomiskt bistånd genom Kontaktcenter

Om du är folkbokförd som medborgare i Lekebergs kommun och vill ansöka om ekonomiskt bistånd har du möjlighet att boka ett första möte genom Kontaktcenter. Genom att ringa Kontaktcenter på kommunens växel 0585-487 00 meddelar du att du vill ansöka om ekonomiskt bistånd och så får du lämna grundläggande information. Du får direkt under samtalet en mötestid bokad tillsammans med socialsekreterare och mötet sker inom ett par vardagar.

Du kan även ansöka om ekonomiskt bistånd genom våran e-tjänst så kommer en socialsekreterare med post att skicka hem en kallelse till möte.

Ansök digitalt

Ansök om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst.

Ansök via ansökningsblankett

Skriv ut en ansökningsblankett i pappersform, fyll i ansökan
utförligt och lämna till receptionen eller skicka den med posten. Om du inte kan skriva ut själv kan du hämta blanketten på kommunhuset.

Blankett ansök om ekonomiskt bistånd  Pdf, 400.5 kB.

Överklagan

Om du inte är nöjd med det beslut som fattats så kan du överklaga. Läs mer här om hur du överklagar.

Du har rätt att få ett skriftligt beslut om du får avslag på något i din ansökan.