Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft som handlar om att man vill utveckla samarbetet mellan olika myndigheter, genomföra säkra utskrivningar, minska väntetiden mellan sjukhus och hem samt utnyttja sjukhusplatserna som finns till de som verkligen behöver sluten sjukvård. Målet med den nya överenskommelsen är att utskrivningsklara patienter snabbt ska kunna komma hem från sjukhuset och känna sig trygga med att de får vård på rätt nivå.

Örebro läns 12 kommuner och Region Örebro län har gjort en överenskommelse och startat ett länsgemensamt projekt för att börja arbetet med att tillämpa lagen i praktiken.

Se överenskommelsen här.

Kommunens roll blir att

  • se till att sjukhuset får vårdbegäran inklusive beslutsstöd på de personer som är kända hos kommunen
  • ta kontakt med personen på sjukhuset och påbörja planering när inskrivningsmeddelandet är mottaget
  • planera för utskrivning
  • säkra den första tiden hemma
  • delta i ett möte för samordnad individuell planering efter utskrivningen.