Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Borgerlig vigsel

Bild på par som gift sig. Foto: Flickr.com

Lekebergs kommun förrättar borgerliga vigslar. Ni kan bli vigda i kommunhuset i Fjugesta eller så kan vigselförrättaren komma till er. Om du bor i kommunen och vigseln äger rum inom kommungränsen är det kostnadsfritt.

Gifta sig borgerligt

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. En borgerlig vigsel är lika laglig och juridiskt bindande som en kyrklig vigsel, skillnaden är att det inte finns några religösa inslag. Ni kan bli vigda i kommunhuset i Fjugesta eller så kan vigselförrättaren komma till er. 

Om ni bor i kommunen och har vigseln i kommunen så kostar det inget att gifta sig borgligt. För personer bosatta utanför kommunen tar Lekebergs kommun ut en avgift motsvarande arvodet för vigselförrättaren. Reseersättning för vigslar utanför kommunens gränser betalas av brudparet.

Hindersprövning

Ansök i god tid om hindersprövning hos Skatteverket. Intyg om hindersprövning gäller i fyra månader. Efter godkännande får ni två intyg, hindersprövning och vigselintyg. Lämna intygen till vigselförrättaren före vigseln. Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och kommunen underättar Skatteverket om vigseln.

Vittnen

Två vittnen ska vara närvarande vid vigseln. Vittnena måste ha fyllt 15 år. Antingen tar brudparet med sig egna vittnen eller om vigseln sker i kommunhuset under kontorstid kan personal från kommunen vara vittnen. Du fyller i information om vittnen i formuläret nedan.

Behov av tolk

Det är viktigt att ni båda förstår vad som sägs under ceremonin. Därför ska en tolk vara med vid vigseln om du eller din partner inte förstår eller talar svenska. Blivande makar ska inte tolka åt varandra. Ni ansvarar själva för att boka tolk till vigseln och står även för eventuella kostnader för tolk. Tolken kan även vara vittne vid vigseln. 

Vigselförättare i Lekebergs kommun

Gun-Britt Grimsell (C)
Gunilla Pihlblad (S)
Agne Björklund (V)

Anmälan till borgerlig vigsel

Ni anmäler ert intresse till borgerlig vigsel via e-tjänsteportalen.

I Lekebergs kommun har vi inga bestämda tider för vigsel utan vi försöker tillmötesgå era önskemål. Därför bör ni kontakta oss i god tid, minst 6 veckor innan önskat datum för vigseln.