Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Psykisk ohälsa

Här kan du läsa om psykisk hälsa och ohälsa och var du kan få stöd.

Psykisk hälsa påverkas av vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av ärftlig sårbarhet och de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss.

Läs om hur du kan lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra:
Din psykiska hälsa – Folkhälsomyndigheten (dinpsykiskahalsa.se)

Psykisk ohälsa är något de flesta kommer i kontakt med genom livet, antingen att man själv upplever någon form av psykisk ohälsa eller genom att någon närstående gör det. Psykisk ohälsa är ett brett spann med många olika typer av symtom och diagnoser som ingår och som påverkar vardagen på väldigt olika sätt. Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen. Läs mer:

Psykiska sjukdomar och besvär - 1177

Här kan du få stöd

Stöd till unga Pdf, 158 kB.

Stöd till vårdnadshavare som är oroliga för ett barn Pdf, 219.9 kB.

Stöd till vuxna Pdf, 226.8 kB.

Stöd till äldre och närstående till äldre Pdf, 205.7 kB.

Håll inte tankarna för dig själv, prata i stället med någon som du har förtroende för, hör av dig till en stödlinje eller ta hjälp i vården. Oftast vill man egentligen inte dö, utan behöver hjälp med att orka leva. Du kan känna dig ensam i din situation, men många har känt och tänkt som du. Att sätta ord på sina tankar inför någon kan göra att du hittar nya sätt att se dina problem på. Läs mer:

Till dig som har självmordstankar - 1177

Här kan du få stöd

1177 vårdguiden

Jourhavande präst

Jourhavande medmänniska

Mind, självmordslinjen

Mind, äldrelinjen

Ring 112 (larmcentralen) om det är fara för liv

Det är tur att du finns. Att finnas där kan förändra livet för någon som mår dåligt. Om du misstänker att någon i din närhet har tankar eller planer på att ta sitt liv är det viktigt att du gör något direkt. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Våga ställa frågor om mående och självmordstankar, visa att du lyssnar, bryr dig och att du vill hjälpa. Läs mer:

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar? - 1177

Anhörigas Riksförbund

Som vän eller anhörig kan man få en avgörande betydelse för en person som visar tecken på depression eller självmordsfunderingar. Bara genom att vara närvarande, lyssna, visa förståelse och stötta kan man hjälpa.
Läs mer:

Så kan du som vän förhindra självmord - 1177

En förlust genom självmord kan vara särskilt traumatisk och svår. Om du som efterlevande vid självmord har behov av hjälp från hälso- och sjukvården kan du vända dig till din vårdcentral. Du som efterlevande kan behöva stöd, dels i den omedelbara situationen, dels under en lång period efter. Läs mer:

Efterlevandestöd vid självmord - 1177

Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (spes.se)

Självmord i siffror

Årligen dör omkring 1 200 personer av suicid (självmord) i Sverige. Ytterligare omkring 300 fall brukar registreras som misstänkt självmord, men där avsikten inte kunnat styrkas. Två tredjedelar av de som avled i suicid år 2022 var män.

Myter om självmord

Är det så att prata om självmord kan ”väcka den björn som sover”? Svaret är nej. Det finns många myter och vanföreställningar kring självmord. Faran med myterna är att de kan hindra oss från att agera på rätt sätt i allvarsamma situationer. Läs mer:

Myter om självmord (suicidezero.se)