Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Nära vård - vi skapar hälsa tillsammans

Nationell omställning för en god och samordnad vård med fokus på jämlik hälsa och att skapa ett hållbart samhälle.

Nära vård är ett nationellt omställningsarbete som berör och kommer göra skillnad för alla Sveriges invånare. Nära vård kommer också hjälpa oss att möta välfärdens utmaningar.

Kärnan i Nära vård utgår från våra individuella behov och arbetet med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi behöver därför tillsammans med er medborgare flyttar fokus till att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande. Det handlar med andra ord om att vi behöver skapa hälsa tillsammans.

Vi behöver Nära vård då vi med hjälp av ny teknik, nya mediciner och nya behandlingsmetoder lever allt längre. Detta innefattar att fler personer är i behov av vård och omsorg, samtidigt som vi saknar personal och resurser. Vi behöver omställningen till Nära vård för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning.

Utöver det har vi även utmaningar för att klara en jämlik hälsa i hela Sverige, i vårt län och i vår kommun.

I vårt län finns det exempel på hur arbetet för en god och nära vård pågår länsövergripande. Se mer information och exempel Nära vård (regionorebrolan.se).

I Lekebergs kommun arbetar aktivt med omställningen till Nära vård i ett projekt mellan Lekebergs kommuns och Capio vårdcentral. Vi har fokus på ”hälsa tillsammans”, där du som invånare ska kunna ha en god hälsa genom hela livet.

I Lekeberg ställer vi om med fokus på ett mer personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt för goda livsvillkor. Utifrån perspektiven kopplar vi på aktiviteter på som kan skapa förutsättningar för jämlik hälsa tex Familjecentralen, Seniorkraft, Seniorveckan, Identifierar behov av samverkan, Kontinuitet på vår primärvård i Lekeberg mm.

För mer information

För att få ett större grepp om vad Nära Vård är och vad omställningsarbetet innefattar hänvisar vi till SKR:s informationsfilm om ämnet.

Vi hänvisar även till Nära Vård-Podden där aktörer från olika verksamheter informerar och diskuterar omställningsarbetet med syftet att fördjupa kunskaperna om Nära Vård. Nära vård-podden | SKR

Vid frågor om omställningsarbetet vänligen kontakta processledare Kristin Lundgren.

Mejl: kristin.lundgren@lekeberg.se