Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Fondmedel

Lekebergs kommun har möjlighet att dela ut en mindre summa pengar från fonder till behövande personer folkbokförda i Lekebergs kommun med knappa ekonomiska resurser.

Ansökningstiden är 1 augusti till 15 september varje år. Endast en ansökan per familj kan göras. Du som ansöker ska ha fyllt 18 år vid ansökningstillfället.

Om du är gift eller sammanboende är det er gemensamma ekonomi som ska anges i ansökan. Räkna ihop era gemensamma inkomster, efter skatt, och ange beloppet i ansökan.

Ansökningar som inte är kompletta, som kommit in för sent eller saknar personbevis kommer vi inte att titta på.

Du får ett brev med beslutet. Beslutet kan inte överklagas. Vi kan inte lämna förhandsbesked gällande bedömning eller beslut. Bedömningar sker när ansökningstiden löpt ut.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i en blankett som du skickar, lämnar eller mejlar till Lekebergs kommun. Blanketten finns även att hämta i Kontaktcenter, Bangatan 7 i Fjugesta.

Med din ansökan ska du skicka med ett personbevis som visar att du är folkbokförd i Lekebergs kommun. Personbevis beställer du hos Skatteverket. Det är bara den sökande som ska bifoga personbevis.

Skicka ansökan till Lekebergs kommun

Lekebergs kommun
Socialnämnden
716 81 Fjugesta
Märk kuvertet "Fondmedel"

Du kan också mejla din ansökan till kontaktcenter@lekeberg.se