Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Rehabilitering

Rehabilitering omfattar insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

I Lekeberg utförs rehabilitering primärt av arbetsterapeut och fysioterapeut. Arbetsterapeut finns i kommunen men är verksam både inom kommunal och regional primärvård. Fysioterapeut finns på vårdcentral.

I dag- och hemrehabteamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterska. Träning med rehabteamet är anpassad efter individen och aktuell sjukdomsbild och syftar till att hela tiden tänja gränserna för individens förmågor. Träningen är målfokuserad, tidsbegränsad och utförs antingen i individens hem eller som gruppträning i rehablokal. För att få insatser från dag- eller hemrehabteamet behöver du vara över 65 år, bo i ordinärt boende och vara motiverad till träning.

Arbetsterapeutens fokus är att göra det möjligt för människor att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån personens egna önskemål, att personen ska känna sig delaktig i samhället och känna att livet är meningsfullt.

Den som på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan sköta exempelvis personlig vård eller sitt boende kan få stöd/hjälp av en arbetsterapeut.

I arbetsterapeutens kompetens ligger att analysera och värdera vad som möjliggör eller hindrar en persons aktivitet och delaktighet i vardagslivet samt att hitta sätt att behandla de begränsningar som personen har.

Arbetsterapeutiska insatser kan exempelvis vara att träna på nya strategier i aktivitetsutförandet och träna upp aktivitetsförmågan. Arbetsterapeutiska insatser är personcentrerade och utförs i samverkan med personen själv, närstående och eventuellt teamet kring personen (omvårdnadspersonal samt sjuksköterskor).

Bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel är en stor del av arbetsterapeuternas insatser. Även bedömning av behov av bostadsanpassning i ordinärt boende samt intygsskrivning ingår i arbetsterapeutens uppdrag.

Fysioterapeuten ansvarar för bedömning och insatser relaterat till din funktionsförmåga till exempel funktionsträning, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel såsom rollatorer. Träningen ska leda till att bibehålla, förbättra eller återfå de fysiska funktioner som behövs i vardagen. Du kommer i kontakt med en fysioterapeut genom vårdcentralen.

Är du i behov av rehabilitering?

Om du är intresserad av rehabilitering kontakta arbetsterapeuterna. Arbetsterapeuterna nås vardagar 8-9 via 0585-487 83. De har telefonsvarare där du kan lämna meddelande och bli uppringd övriga tider.

Kostnad

Från och med 1 juni kostar besöken 40 kr (halvdag). Max 600 kr/månad.

Ansökan till dagrehab och hemrehab

Vill du göra en ansökan om träningsperiod med dagrehab eller hemrehab kan du kontakta arbetsterapeut, fysioterapeut eller fylla i ansökningsblankett (länk nedan)

Lekebergs kommuns dagrehab har sina lokaler på bottenplanet av kommunens vård- och omsorgsboende Linden.

Önskar du komma i kontakt med dagrehab vänligen kontakta verksamheten på telefonnumret: 0585-487 79.

Här nedan kan du se kartan över korttidsboendet Linden där dagrehab har sina lokaler. Klicka här för att komma åt den stora kartan