Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har det övergripande ansvaret för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet.

Ansvaret gäller den vård och behandling som ges samt de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation, rehabilitering och anmälan av skador i den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten.

MAS och MAR ansvarar också för att utarbeta rutiner för hälso- och sjukvård samt kontrollera att dessa är kända i verksamheten och att de följs upp.​

Samarbete med landsting och andra vårdgivare utgör en stor del av arbetet.

MAS och MAR upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse. Där redovisas strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Om du har synpunkter eller frågor om den kommunala hälso- och sjukvården, kan du kontakta MAS och MAR.