Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Akuta psykiska problem

Här hittar du information om du eller någon närstående har akuta psykiska problem och behöver hjälp. Ring 112 om du är i akut behov av skydd eller stöd.

Psykiatrisk jourmottagning

Den psykiatriska akutmottagningen på Örebro universitetssjukhus, USÖ, har öppet dygnet runt veckans alla dagar. Innan du besöker akutmottagningen ber vi dig att alltid ringa för rådgivning på telefon.

Telefon: 019 - 602 56 00

Besöksadress: USÖ Entré R (längs Södra Grev Rosengatan), 701 85 Örebro

Barn- och ungdomspsykiatrin

Telefon: 019-602 57 00

Kvällar, nätter och helger ring: 019-602 56 00

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Öppet dygnet runt för råd och stöd.

Telefon: 1177
Texttelefon:
0771-11 77 99